Reporting a vizualizace dat

Abychom získali z dat užitečné informace, je nutné předat je těm, kteří znají kontext - prostřednictvím kvalitní vizualizace

Informace ukryté v datech je třeba srozumitelně předat uživatelům. Profesionálové v našem týmu mají bohaté zkušenosti s designem a návrhem dashboardů tak, aby se nestaly pouze nepotřebným doplňkem, ale byly užitečným nástrojem podporujícím práci zaměstnanců Vaší firmy.

Správně zvolená vizualizace, dokáže velmi rychle předat i komplexní informaci. Firmě šetří drahocenný čas a zaměstnancům uvolňuje hlavu.

Poskytované služby

  • Návrh optimální datové základny a jejího plnění daty 
  • Výběr vhodného reportingového nástroje
  • Návrh podoby reportů a vizualizací
  • Tvorba specializovaných vizualizací (embedded, geografické, mobilní reporting)
  • Správa reportingových platforem SAP, Qlik