Management znalostí

Řízení podnikových znalostí vyžaduje patřičné nástroje a kontinuální úsilí

Znalosti jsou nejcennějším nehmotným majetkem každé firmy. Jejich hodnota je obzvlášť patrná, když nastoupí nový zaměstnanec. V Bits2b pomáháme společnostem zvyšovat výkonnost efektivním řízením znalostí pomocí intuitivních nástrojů

Zaškolení nového člověka dokáže významně urychlit Aphinit, který je nástrojem managementu znalostí. Náklady na pořízení a provozování Aphinitu se rychle vrací tím, jak snadno dostupné a přehledně uspořádané znalosti zvyšují výkon zaměstnanců.

Jsme hrdými partnery nástroje Aphinit. Můžeme tak pro Vás zajistit:

  • Instalace a nastavení Aphinitu

  • Školení pro všechny typy uživatelů: principy managementu znalostí i praktické dovednosti v práci s nástrojem

  • Pomoc s vytvořením iniciálního metamodelu pro Aphinit

  • Technické propojení se zdroji business metadat pomocí příslušných konektorů

  • Školení technického i business správce 

  • Technická podpora při upgrade

  • Outsourcing tvorby obsahu a technické správy