Data Science

Kombinujeme vědecké metody a nejnovějších technologie pro co nejpřesnější datové analýzy

Data science posouvá analytiku na vyšší úroveň. Využívá metod statistiky, strojového učení a umělé inteligence k odhalování konzistentních pravidelností v datech, které mají praktické uplatnění ve firemních procesech. 

Mezi typické úlohy patří analýza a predikce časových řad, segmentace zákazníků, asociační pravidla pro nákupní doporučení, analýza textů/zvukových záznamů/obrazu/videa a převod těchto nestrukturovaných dat do strukturované podoby.

Poskytované služby:

  • Výběr vhodných metod a nástrojů

  • Návrh/implementace celého procesu (zjednodušeně: business zadání - příprava dat - vytvoření modelu - využití výsledků ve vybraných procesech - měření a vyhodnocování)

  • Vytváření modelů podle požadavků zákazníka

  • Proškolení uživatelů